เครื่องวัดความดัน Omron 8712 แตกต่างกับ Omron 7130 อย่างไร

เครื่องวัดความดัน Omron 8712 แตกต่างกับ Omron 7130 อย่างไร

เครื่องวัดความดัน Omron รุ่น 8712 จะไม่มีอะแดปเตอร์แถมมาให้ ส่วนรุ่น 7130 มีอะแดปเตอร์

รุ่น 7130 มีหน่วยความจำบันทึกได้ 60 ครั้ง พร้อมวันที่และเวลา

Omron ทั้ง 2 รุ่น Omron 8712 และ Omron 7130

1) หน้าจอดิจิตอล

ใช้วัดความดันแขนระบบ Oscillometic

ช่วงการวัดความดัน : 0-299 มม.ปรอท ชีพจร : 40-180 ครั้ง/นาที

ความเที่ยงตรงความดัน : +/ -3 มม.ปรอท ชีพจร : +/-5%

แหล่งพลังงาน ถ่าน AA 4 ก้อน

ถ่าน Alkaline 1 ชุด วัดความดันได้ 1,000 ครั้ง

ผ้าพันแขน เส้นรอบวงแขน 22-32 ซม. (cm)

รับประกันศูนย์ Omron 5 ปี

2) Omron 7130 เป็นระบบ intellisense วัดความดันได้รวดเร็วกว่าและมีอะแดปเตอร์แถม

 

วิธีเลือกซื้อเครื่องวัดความดัน

1) ควรมีประกันศูนย์ที่อยู่ในประเทศไทย จะมีความน่าเชื่อถือ ส่งซ่อมได้ง่าย ประกันแต่ละยี่ห้อเครื่องวัดความดันจะมีตั้งแต่ 3 ปี- 5 ปี หรือรับประกันตลอดอายุการใช้งานยิ่งดี

2) วัตถุประสงค์การใช้งานเครื่องวัดความดัน เช่น การวัดความดันในผู้สูงอายุ จะมีการอ่านค่าที่ลำบาก ไม่ทราบค่าที่อ่านได้ว่าความดันโลหิตสูงหรือต่ำ หรือค่าความดันโลหิตปกติ ควรเลือกรุ่นเครื่องวัดความดันที่สามารถพูดไทยได้ เพราะเครื่องวัดความดันที่พูดไทยได้สามารถแปลผลจากตัวเลขเป็นค่าปกติ ค่าสูง ค่าต่ำ ได้โดยอัตโนมัติ

3) ขนาดแขน ผู้ป่วยที่มีต้นแขนใหญ่ ควรเลือกเครื่องวัดความดันโลหิตที่มีผ้าพันแขนขนาด L (..cm) โดยปกติแล้วเครื่องวัดความดันจะมีขนาดผ้าพันแขนขนาด M (..cm)

4) ค่าหน่วยความจำหรือฟังก์ชันของตัวเครื่อง ถ้ามีเครื่องวัดความดันที่มีหน่วยความจำมากๆ ก็จะมีราคาสูงไปด้วย

5) ของแถม เครื่องวัดความดันบางรุ่นจะมีการแถมอะแดปเตอร์ สำหรับใช้กับปลั๊กไฟบ้านราคาจะสูงกว่าแบบใช้ถ่านไฟฉาย ข้อดีของการใช้ถ่านไฟฉายสามารถเคลื่อนย้ายพกพาได้สะดวก ถ่านอัลคาไลน์ 1 ชุด สามารถวัดความดันโลหิตได้ถึง 1,000 ครั้ง

 

การเตรียมตัวและวิธีใช้เครื่องวัดความดันโลหิต

  • หากออกกำลังกาย ก่อนวัดความดันโลหิต ควรนั่งพักประมาณ 30 นาที
  • หากไม่ได้ออกกำลังกาย ก่อนวัดความดันโลหิต ควรนั่งพักประมาณ 5 นาที เป็นอย่างน้อย
  • ควรพับแขนเสื้อขึ้น หรือถ้าเสื้อบาง สามารถใช้ผ้าพันแขนพันทับไปรอบเสื้อได้เลย
  • งดรับประทานอาหาร ชา กาแฟ สุรา หรือสูบบุหรี่ ก่อนวัดความดันโลหิต 30 นาที
  • ก่อนวัด 30 นาที ควรปัสสาวะก่อน
  • ควรให้สายวัดความดันโลหิตอยู่เหนือข้อแขน
  • ขณะวัดความดันโลหิตไม่ควรพูดคุย

วิธีใช้

  • นั่งพัก 5-30 นาที
  • ใช้ผ้าพันแขนเหนือข้อพับแขน 1-2 cm โดยให้สายยาวอยู่ด้านข้อพับแขน
  • กดปุ่ม start รอจนกว่าเครื่องวัดความดันโลหิต จะขึ้นโชว์ค่าความดันบน ค่าความดันล่าง ค่าชีพจร และค่าแถบแสดงสถานะ เครื่องวัดความดันสูง และ ต่ำ